Psyykkinen valmennus

Tervetuloa vastaanotolleni etsimään yhdessä keinoja saada paras mahdollinen potentiaali käyttöön tärkeillä elämän osa-alueilla. Teen psyykkistä valmennusta urheilijoiden, urheilujoukkueiden, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Psyykkinen valmennus lähtee aina yksilön, joukkueen tai yhteisön kokonaistilanteen kartoittamisesta, jonka kautta edetään tavoitteiden asettamiseen ja sopivien työskentelymenetelmien valintaan. Aihepiirit ja työskentelytavat ovat yksilöllisiä.

Seuraavassa esimerkkejä aihepiireistä, joita psyykkisessä valmennuksessa voidaan käsitellä:

 • Tavoitteenasettelu elämän eri osa-alueilla
 • Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen
 • Omien reagointitapojen ja ajatusmallien tunnistaminen
 • Omien vahvuuksien sekä esteiden / rajoitteiden tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely
 • Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tunteen lisääminen
 • Motivaatioon liittyvät asiat
 • Tilannekohtaiset haasteet (kilpailuissa, harjoittelussa, työssä, elämässä)
 • Itseluottamus ja luottamus omiin/ joukkueen / yhteisön kykyihin
 • Keskittyminen, joustava huomion suuntaaminen sekä havainnointitaidot
 • Vireystilan säätely, rentoutuminen, kuormituksen sieto
 • Pettymyksistä selviäminen
 • Itsekriittisyys, vaativuus itseä kohtaan
 • Tunteiden säätely, tunteiden vaikutus omaan toimintaan
 • (Tilannekohtaiset) pelot ja jännittäminen
 • Vuorovaikutussuhteet elämän eri osa-alueilla
 • Univaikeudet
 • Kipu, loukkaantumiset
 • Ahdistus, paniikkioireet
 • Murehtiminen
 • Mielikuvaharjoittelun ja sisäisen puheen hyödyntäminen harjoittelussa
 • Joukkueen tai yhteisön yhtenäisyydentunteeseen liittyvät asiat
 • Konfliktitilanteet

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Voit tulla keskustelemaan kaikenlaisista niin urheiluun, työelämään, kuin muihin elämänalueisiin liittyvistä asioista.

Muita palveluitamme