Sanna Turakka

Sanna Turakka

Tervetuloa kohtaamaan elonkuohuja kanssani!

Olen koulutukseltani kouluttajapsykoterapeutti, erityisopettaja (KM) ja liikuntatieteiden maisteri (liikuntapsykologia). Psykoterapiaa teen kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä ja minulla on pätevyys antaa KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa. Erityisen läheisiksi terapiatyössäni koen hyväksymis- ja arvopohjaiset menetelmät.

Tarjoan psykoterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä tuki- ja ohjauskäyntejä vanhemmille. Palveluihini kuuluvat myös koulutus ja luennointi, yksilö- ja ryhmämuotoinen työnohjaus terapia-, kuntoutus-, tai opetusalan työtä tekeville ammattilaisille, sekä psyykkinen valmennus urheilijoille, valmentajille, joukkueille ja yrityksille. Ohjauksen ja valmennuksen painopiste ja menetelmät valitaan asiakkaan tarpeet ja tilannetekijät huomioon ottaen.

Koulutus ja sertifioinnit: 

  • Valviran ja Kelan hyväksymä kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) ylemmän erityistason psykoterapeutti
  • Kouluttajapsykoterapeutti (Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikouluttajakoulutus, Tampereen yliopisto)
  • LitM, pääaineena liikuntapsykologia
  • KM, erityisluokanopettaja
  • Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti (Psykologiliitto)
  • Lukuisia täydennyskoulutuskursseja ja luentoja psykoterapiaan, psyykkiseen hyvinvointiin ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä teemoista