Psykoterapia

Psykoterapiassa viitekehyksenäni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Käytän erityisesti kolmannen aallon käyttäytymisterapian menetelmiä (hyväksymis- ja omistautumisterapia, funktionaalis-analyyttinen psykoterapia, myötätuntokeskeinen psykoterapia).

Psykoterapiaan voit tulla esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, erilaisten pelkojen, pakko-oireiden, paniikkioireiden, stressin, tunteiden säätelyyn liittyvien ongelmien, syömishäiriöiden tai traumaperäisten oireiden vuoksi. Terapia perustuu aina huolelliseen funktionaaliseen käyttäytymisanalyysiin asiakkaan tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Yhdessä asiakkaan kanssa muotoilemme terapian tavoitteet ja hoitosuunnitelman asiakkaan tarpeita vastaaviksi.